NLP

  • NLP on hyvä alusta kohtaamiselle, jossa voit kokeilla ja kokea oivalluksia yhdessä muiden kanssa. Samalla saat erilaisia näkökulmia omaan itseesi ja suhteeseesi kaikkeen ympärilläsi olevaan.
  • NLP menetelmien avulla voit tutkia ja tehostaa kommunikointiasi sekä ajattelusi ja toimintasi rakenteita ja strategioita. NLP:tä voit hyödyntää kaikissa tilanteissa, joissa hyvästä ja toimivasta kommunikoinnista on hyötyä ja joissa osaamisen ja kokemuksen sisältöä voi tarkastella ja tarvittaessa muuttaa.
  • NLP:tä voit käyttää mm työyhteisön, ryhmien ja tiimien kehittämisessä, asiakaspalvelun- ja yhteistyön kehittämisessä, sekä työnimun ja motivaation kehittämisessä. NLP:tä käytetään oman henkilökohtaisen kasvun lisäksi mm. opetuksessa, ohjaamisessa, johtamisessa, terveydenhuollossa,lyhytterapiassa, urheiluvalmennuksessa, käyttökohteita on runsaasti.
  • NLP koulutukset ovat ryhmämuotoisia, yhteisiä kokemuksia, joissa osallistujat kokeilevat menetelmiä ja harjoituksia pareina tai pieninä ryhminä. Kokeilut ja siellä koetut oivallukset toimivat mittareina menetelmien toimivuudesta, mitään ei tarvitse uskoa ja ’nielaista purematta’.

NLP Trainer + Coach Espoo, syksy 2024

Nappasimme toimivan ja hyväksi koetun sekä vanhasta että uudesta koulutusmallista ja loimme toteutustavan, jossa yhdistämme NLP-kouluttaja ja Coach opinnot samaan pakettiin.

Koska NLP on parhaimmillaan yhdessä tekemistä ja osaamisen jakamista, on tämä koulutus yhteistyötä usean oman alansa ja NLP:n huippuasiantuntijan kanssa !

NLP Master Practitioner Espoo, syksy 2024

NLP Master Practitioner -koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat laajentaa NLP-osaamistasi. Opit uusia menetelmiä samalla kun taidot, joita Practitionerilla opit syventyvät ja voit lisätä niiden soveltamista käytännön elämään.

NLP Practitioner Helsinki, syksy 2024

Aloita NLP koulutusmatkasi peruskoulutuksesta, jossa opit NLP:n perusasiat, mallit ja menetelmät.

Valmennus toteutetaan sekä lähiopetuksena kasvokkain, että digitaalisessa oppimisympärstössä livetapaamisina. Molemmat tavat mahdollistavat keskustelun, kyselyn ja pareittain ja pienissä ryhmissä työskentelyn.

NLP avaa oven oman mielen voimavarojen ymmärtämiseen. Koulutuksemme tarjoaa syvällisen katsauksen siihen, miten ajatukset, kieli ja käyttäytyminen liittyvät ja vaikuttavat toisiinsa. Oivalla, kuinka voit hallita omaa mieltäsi ja ohjata sitä kohti haluamiasi tavoitteita.

NLP antaa sinulle työkalut vaikuttavampaan vuorovaikutukseen. Koulutuksen avulla kehität parempia kommunikointitaitoja, oppien lukemaan non-verbaalisia vihjeitä ja soveltamaan tehokkaita vaikuttamisen tekniikoita.

Ennen kuin voit johtaa muita, sinun on hyvä tuntea itsesi. NLP-koulutus auttaa sinua syventämään itsetuntemustasi, tunnistamaan vahvuutesi ja kehittämään niitä piilossa oleviakin vahvuuksia. Näin voit kasvaa sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti.

NLP tarjoaa käytännöllisiä työkaluja uskomustyöskentelyyn. Opit erottamaan estävät ja tukevat uskomukset ja muuttamaan tarvittaessa niitä. Näin voit luoda selkeitä ja motivoivia tavoitteita sekä tehokkaita suunnitelmia niiden saavuttamiseksi.

NLP:stä sanottua


Kysy lisää ja ota yhteyttä


Myötätuuli Valmennus Oy
Vuorenjuuri 40, 00410 HELSINKI
Y-tunnus: 2448256-9

050 414 5179
Yhteydenotot arkisin klo 8-18 välillä