Referenssit

Osallistuin Tuulin järjestämään NLP Practitioner -koulutukseen 2019-2020 ja voin ilolla suositella kyseistä koulutusta kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman mielen hyvinvoinnista tai, jotka työskentelevät ihmisten parissa. Itse sain koulutuksesta paljon työkaluja omaan työhöni valmentajana mm. rajoittavien uskomusten kanssa työskentelyyn, mutta koulutus oli samalla matka myös omiin ajatusmalleihin ja mielenmaisemaani.

Tuuli on todellinen NLP guru ja laaja-alainen superammattilainen, joka esimerkillään ilmentää NLP:n perusoletuksia. Tuulin tapa valmentaa on lämmin, rento ja kannustava. Jokainen kurssilainen sai edetä juuri omaan tahtiinsa ja ottaa mukaansa sen, mikä juuri hänelle oli sillä hetkellä hyödyllistä. Tuuli on myös äärettömän taitava luomaan uskoa omaan osaamiseen ja rakentamaan rennon ja kiireettömän ilmapiirin, vaikka uutta asiaa oli paljon. Tuulin ihanat alku- ja loppurentoutukset ansaitsevat myös erikoismaininnan ja ryhmämme odottelee toiveikkaana, että näitä Tuulin rentoutuksia saisi jostain ostaa nauhoitettuna kotona kuunneltavaksi.
Mirka Fagerholm, Senior Coach AS3 Finland oy
Työyhteisössämme oli vuorovaikutukseen liityviä haasteita, joiden purkamiseen saimme Myötätuuli valmennuksen Tuulin apuriksi. Tuulin tapa käsitellä asioita antoi meille luvan olla eri mieltä ja ilmaista mielipiteemme toisillemme rakentavalla tavalla. Saimme yhdessä aikaiseksi ilmapiirin, jossa kuuntelimme toisiamme ja aloimme ymmärtää niitä syitä, jotka saivat meidät toimimaan niin kuin toimimme. Yhteistyön tekeminen on nyt helpompaa, kun oikeasti kuulemme toisemme ja puhumme asioista selkeämmin ja suoremmin.
Timo Kuusela, it-insinööri, projektipäälikkö, Espoo
Tuuli on aivan ihana yhdistelmä lämpöä, viisautta, läsnäoloa ja rautaista ammattilaisuutta. Hänellä on taito huomata ja nostaa käsittelyyn ne asiakkaan sivulauseessa sanoittamat ydinasiat, joita asiakas harvoin itse edes huomaa. Tuuli elää ja hengittää esimerkkinsä kautta sitä, mitä kouluttaa. Hän osaa kohdata jokaisen kunkin omasta maailmankuvasta käsin. Samalla hän saa huomaamaan, että kaikki tarvittava oman elämän tai työn parantamiseksi onkin jo itsellä olemassa.
Senja Multala, HUS
Olen koukussa koulutuksiin. Vuosien varrella olen keräillyt yrityskoulutusta, “temppukoulutuksia”, NLP koulutuksia… Ajatuksena on ollut saavuttaa tietty pätevyys. NLP Coach koulutuksen jälkeen kokemus omista taidoista muuttui täysin. Aikaisemmat tiedot ja taidot integroituvat ja uusien oivallusten kautta nämä taidot nousivat aivan uudelle tasolle.

Tunteena on helpotus ja kiitollisuus ja mukana taito ja luottamus käyttää ja kehittää omaa ajattelua ja taitoja coach tilanteissa. Kouluttajat antoivat mahdollisuuden oppia yhdessä jotain sellaista, mitä ei voi ennalta määritellä. Tapahtuu ikään kuin ihme. Hämmennyksen ja järkytyksen jälkeinen ihme.

Pidin koulutuksen ja kouluttajien tavasta käsitellä tietoa ja valmentaa prosessia. En halua enää valmiiksi pureskeltua informaatiota enkä “totuuksia”, en myöskään yksinkertaistettuja temppuja ja selityksiä ilmiöiden takaa. Koen ne viisasteluna, joka ei mielestäni kehitä mitään eikä ketään. Tässä koulutuksessa syntyi koko ajan jotain uutta, jotain sellaista mitä en tiennyt vielä tietäväni vaikka olin aavistellut. Löysin luovuuteni ja sen myötä luottamuksen, että minulla on mahdollisuus tuoda tämä sama työskentelytapa asiakkaideni käyttöön.
Kaisu Ohra-aho, Hoitohuone Kivuton
Plastepin hyvinvointipäivä oli myötätuulista purjehtimista kohti tiukkaa tavoitetta. Kaikki me tykkäsimme kippareiden Tuuli ja Ville-Matti ohjauksesta! Saimme uutta puhtia kohti tavoitteitamme ja samalla yhdessäolon taikaa.
Kristiina Ketomäki, Plastep Kuortti
Olen toiminut pitkään sekä henkilökohtaisena mentorina ja sparraajana että ryhmien fasilitoijana. Sain NLP Coach- valmennuksesta paljon uusia näkökulmia ja luovia menetelmiä yhteistyöhön asiakkaiden kanssa, ja tekemiseen uutta potkua.

Ryhmämme vetäjinä Veli-Matti ja Tuuli tuottivat yhdessä ikimuistoisen kokemuksen ja pienryhmämme vertaistuki oli prosessin suola. Suosittelen lämpimästi tätä valmennusta kaikille, joiden fokuksessa ovat ihmiset, kohtaamiset ja kehittyminen.
Heli Tuulenmäki, Competence Design Oy
Toteutimme yhdessä ”Ecolabin toimiva johtajuus”-projektin. Projekti sisälsi yksilöcoachausta sekä yhteistä valmennusta. Valmennus oli suunniteltu ja rakennettu meidän tarpeet huomioiden. Kokonaisuus oli toimiva ja innostava ja herätti osallistujissa ideoita, ajatuksia ja runsasta keskustelua.
Aki Wiklund, NORDIC FINANCIAL PLANNING AND ANALYSIS MANAGER & COMPANY MANAGER FINLAND
Coach-matka auttoi löytämään ja vahvistamaan omaa ammatillista suuntaa. Nyt uteliaana kohti uutta ja kiinnostavaa.
Mari Helminen, Marundo
Tuulin ja Veli-Matin NLP Coaching-koulutus avarsi käsityksiäni valmentamisesta ja tarjosi uusia työkaluja käyttööni. Meistä osallistujista muodostui arvokas vertaisryhmä, jonka yhteydenpito jatkuu koulutuksen jälkeenkin.
Jari Peltola, Mobicon
Myötätuuli valmennus oy on tarjonnut terveydenhuoltohenkilöstön ja esimiesten työhyvinvointipäivien ohjelmasisältöä seuraavasti:

Helsingin kaupunki, Haartmanin sairaala, varahenkilöstö, teemalla ”Kiire ja sen hallinta”
Helsingin kaupunki, Herttoniemen sairaala, lähiesimiehet, teemalla ” Oma työssä jaksaminen, energian suuntaaminen ja sanoista tekoihin”

Asiasisällöt on rakennettu tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Aihepiirien käsittely on osoittautunut kiinnostavaksi ja lähestymistapa on ollut myönteistä ajattelua ja toimintaa tukevaa sekä rohkaisevaa. Tilaisuudet ovat tarjonneet samalla asiakaslähtöistä keskustelua ja miellyttävää rauhoittumista.

Suosittelen Myötätuuli valmennus oy:n ammattitaitoista ja monipuolista osaamista käytettäväksi työyhteisöjen työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja parantamiseksi.
Jaana Palviainen, Ylihoitaja, Herttoniemen sairaala
Myötätuuli valmennus oy:n esimiesvalmennusprosessi yllätti positiivisesti joustavuudellaan ja innovatiivisuudellaan. Valmennuksessa huomioitiin osallistujien kokemukset ja taustat joiden mukaisesti valmennussisältöjä muokattiin. Myös ajankohtaiset asiat ja caset otettiin huomioon hyvin. Suosittelen lämpimästä ko valmennusta esimiehille, jotka kaipaavat uusia näkemyksiä työhönsä.
Elina Kaarna, Pankinjohtaja, Helsinki
Olen tehnyt Myötätuuli valmennus oy:n kanssa yhteistyötä ohjaavien ja valmentavien koulutusten järjestämisestä Keski-Uudenmaan TE-toimiston alueen asiakkaille. Koulutuksia on järjestetty yhteensä n. 35 sekä aikuisille että nuorille alle 30-vuotiaille työnhakijoille.

Koulutusten tavoitteena on ollut selkeyttää opiskelijan ammatillisia suunnitelmia niin, että hän löytää itselleen ammatillisen polun pään päästäkseen tai palatakseen työelämään joko suoraan tai koulutuksen kautta. Lisäksi koulutuksen avulla on lisätty opiskelijan oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta sekä työelämän vaatimia sosiaalisia-  ja vuorovaikutustaitoja.

Näissä tavoitteissa Myötätuuli valmennnus oy on onnistunut mainiosti. Heidän koulutuksistaan opiskelijat ovat saaneet erityistä tukea ja rohkaisua työn- ja koulutusten hakuun hyvin tuloksin.
Työvoimakoulutusten yhdyshenkilön kannalta yhteistyömme on sujunut mutkattomasti ja toimivasti.

Työvoimakoulutusten lisäksi Myötätuuli valmennus oy on toteuttanut viisi työyhteisökoulutusta (TYKY) alueellamme silloisten Järvenpään ja Tuusulan työvoimatoimistojen henkilökunnalle.  Nämä koulutukset muistetaan hauskoina, lämminhenkisinä, mutta myös paljon ajatuksia ja oivalluksia  herättäneinä  koulutuksina.
Marita Hannonen, Keski-Uudenmaan TE-toimisto
Kouluttajat toimivat jouhevasti ja koko ajan oli punainen lanka mukana.

Tuli tarpeeseen ja toimi myös työnohjauksellisesti.

Aihe oli hyvä ja sitä käsiteltiin monipuolisesti.

Hyvä tasapaino harjoitteiden ja teorian välillä. Osa oli tuttuja asioita mutta ei kyllä haitannut vaikka tuli kerratuksi.

Ennen koulutusta vaikutti ”hankalalta” aiheelta mutta koulutuksen edetessä hahmottui hyvin.

Yhdessä tekemistä koko porukalla, hyvä tunnelma
Aihe oli hyvä ja sitä käsiteltiin monipuolisesti.

Oli myös kiva, että kouluttajat tuli ulkopuolelta
Mielenkiintoinen – toiminnallinen.

Työyhteisöä yhdistävä

Ryhmädynamiikalla on iso merkitys näinkin suuressa työyhteisössä ja sen toimivuus on hyvin tärkeää

Aihe oli hyvä ja aina ajankohtainen

Aihe oli hyvä ajatellen meidän työntekijöiden ryhmää sekä käytännöllisiä juttuja nuorten kanssa käytettäviksi
Kommentteja työyhteisövalmennuksesta, Mikkelin kaupunki
Peruspalvelukeskus Aavan lapsiperheiden sosiaalityön työryhmä koostuu lastensuojelun sosiaalityötekijöistä, sosiaaliohjaajista, perhetyötekijöistä ja palvelusihteereistä. Työryhmän kehittämispäivään tilattiin koulutuspaketti Myötätuuli valmennus oy:ltä. Keskeisenä teemana oli yhteistyö eri ammattiryhmien välillä.

Päivä oli hyvin suunniteltu ja rakennettu. Kouluttajat ottivat huomioon tilaajan toiveet ja ryhmän kokoonpanon. Aikataulussa pysyttiin hyvin. Kouluttajat olivat innostavia ja saivat ryhmän työskentelemään ja osallistumaan aktiivisesti. Päivä antoi ymmärrystä ja välineitä yhteistyökysymyksiin ja vuorovaikutustilanteisiin.
Minna Remes-Sievänen, Sosiaalipäällikkö, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Olen tehnyt Myötätuuli valmennus oy:n kanssa yhteistyötä useaan otteeseen jo vuodesta 2000 lähtien. En ole koskaan pettynyt aikaansaatuihin tuloksiin. Olen luottanut Tuulin ammattitaitoon  työyhteisöjen kouluttamisessa ja työnohjauksessa.

Tuulin ehdottomia vahvuuksia ovat vahva ammattimaisuus, ystävällisyys, asioihin paneutuminen, jämäkkyys, muuntautumiskyky erilaisissa tilanteissa ja aito kiinnostus auttaa tilaajaa ongelmien ratkaisuissa. Kaikista tärkein ominaisuus mielestäni on se, että hän ottaa tilaajan toiveet aidosti huomioon ja suunnittelee koulutus/ohjaus tapahtumat siten, että kuulijalle tulee tunne että hän on läsnä asiakasta varten.
Jouko Tuikkanen, Toiminnanjohtaja, Koivula – Porvoon kaupunki
Kiva, rento, ”vapaamuotoinen” koulutuspäivä. Oikein kiva, helppo osallistua päivään. Mielenkiintoisia aiheita, hyvä, keskustelua herättelevä.

Antoisaa, hilpeää, oivalluksia herättävää.

Saimme tehdä itse jotain, avoin ja keskusteleva ryhmä.

Hyviä, vakavia ja asiallisia aiheita, aiheista olisi paljon opittavaa, päivä meni nopeasti ja tunnelma oli hyvä.

Mukavaa vaihtelua tavanomaiseen työskentelyyn, mukava ilmapiiri.

Hyviä keskusteluja

Mukavaa vaihtaa mielipiteitä ja kommentteja toisten työntekijöiden kanssa.

Kiitokset keittiölle hyvästä tarjoilusta! Mukavat ja ammattitaitoiset vetäjät, kiinnostavat luennot.
Jyränkölä, Työyhteisökoulutukseen osallistujien palautetta
Erilainen päivä, kuin aiemmat, ei pelkkää istumista ja kuuntelemista. Ihan mahtava oli oivaltaa, että ihmisiä on kahdenlaisia: asioihin ja ihmisiin keskittyviä (ettei olekaan yhtään sen huonompi/parempi hoitaja).

Kouluttaja oli ihanan innostava ja energinen, sopiva tauotus, ei liikaa luennointia, esimerkit työelämästä aina hyviä.

Paljon naurua, hyvä tyyppi kouluttamassa.

Monipuolinen tietopaketti, innostava ja selkeäsanainen kouluttaja, huomioi hyvin koulutuksessa olijat, vuorovaikutustehtävät antoivat pohtimisen aihetta.

Reipas päivä, ei käynyt aika pitkäksi, mielenkiintoiset aiheet, hyvä luennoitsija, mukavat työkaverit.

Mielenkiintoinen ja hyvä luento, jaksoin istua kiinnostuneena vaikka vointi oli huono (flunssa)
Jyränkölä, Heinola, Työyhteisökoulutukseen osallistujien palautetta
Osallistujien kommentteja: ”Etsittiin meidän työhön tarttumapintaa, ei puhuttu vain yleisesti.”  ”Aikakäsite on erilainen, hyvä ja avaava harkka.” ”Motivaatiotyylit käytännöllisiä, mielialat ja tunteet miten näkyy.” ”Hauskaa, ei puuduttavaa, jaksoi myös loppupäivästä.” ”Sopivassa suhteessa luentoa ja tekemistä.”
Appel-team oy, Lähitapiola Kuusankosken toimisto
Myötätuuli on sanansa mittainen! Tilasimme kaksi erilaista tilaisuutta henkilökunnallemme; improvisaation ja yhteisörummutuksen. Vetäjät olivat iinostuneita ja asialleen omistautuneita. Näistä saimme iloa ja voimaa arjen työhön. Ajoittain vieläkin muistelemme mahtavia roolisuorituksia ja maailman rytmejä. Kiitos!
Teija Rajala, Palvelupäälikkö, Suomen kotilääkärit oy
Olen ollut Tuulin kipparoimassa NLP valmennuksessa alusta saakka. Nyt valmistuin itse NLP-kouluttajaksi ja jossain kohtaa laitan oman NLP-valmennuksen tulille.
Muistelen Tuulin opetuksia lämmöllä. Hänellä on taito opettaa niin, ettei se tunnu lainkaan opettamiselta. Saa itse oivaltaa ja käydä ’sisään’ asiaan juuri sieltä kulmasta, mikä itselle on parasta.
Sain perusteellista tietoa ja ymmärrystä NLP:stä ja sen mielenkiintoisesta historiasta ja kehityksestä. Jokainen harjoitus, jonka tein sai myös teoreettisen kehyksen ja tiedon, mistä ja miten se on syntynyt ja mihin sitä voi käyttää.
Olen käyttänyt NLP:tä omassa elämässäni kaikissa konteksteissa, niin henkilökohtaisessa kuin työarjessani.
Antti Laine
Olin Tuulin uravalmennuksessa pitkän työurani päätyttyä yt-neuvottelujen johdosta. Tuulin ihmisläheinen asioiden käsittely auttoi jäsentelemään omia ajatuksiani tulevaa työuraa miettiessä. Sain myös eväitä omien vahvuuksieni selkeyttämiseen työnhakuun valmistautuessa. Suosittelen lämpimästi Tuulia uravalmennukseen liittyvissä asioissa.
Jarkko Vehviläinen