Työyhteisövalmennus

Uutta kohti – Muutosturva valmennus
| |

Uutta kohti – Muutosturva valmennus

MUUTOSTURVA – TUKI IRTISANOTULLE IRTISANOMINEN ON ISO MUUTOS,joka ei yleensä ole omasta halusta lähtöisin. Ei auta, vaikka muutos olisi käynyt mielessä itselläkin, irtisanominen tuntuu silti pahalta. Tunteet ja tuntemukset voivat vaihdella epävarmuudesta pelkoon sekä ahdistukseen ja monenlaiset kysymykset pyörivät päässä. Voisiko irtisanomisesta koitua jotain hyödyllistä ja hyvää? Onko mahdollista, että se olisikin ovi johonkin uuteen,…

Puheeksi ottaminen hoito- ja hoivatyössä

Puheeksi ottaminen hoito- ja hoivatyössä

Koulutusprosessi, joka lisää työvälineitä vaikeiden asioiden puheeksiottamiseen, sekä kuolevan henkilön, hänen läheisten, päihteidenkäytön ja seksuaalisuuden kohtaamisessa erilaisissa hoito- ja hoivatilanteissa. Prosessin aikana on mahdollista tarkastella omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja asenteitaan kyseisiä ilmiötä kohtaan ja kehittää vuorovaikutustaitojaan sekä ammatillisella että henkilökohtaisella tasolla. Koulutus koostuu neljästä erilaisesta moduulista, joiden kestoa ja sisältöä voidaan yhdessä muokata teille sopivaksi….

Minä-työstä me-työhön

Minä-työstä me-työhön

Valmennuksen tavoite on lisätä työyhteisön hyvinvointia ja tasapainoa sen osien välillä. Työhyvinvointi lisääntyy kun ihminen tunnistaa omat mahdollisuutensa ja voimavaransa. Mahdollisuus oman osaamisen toteuttamiseen, oman roolin tiedostaminen sekä avoin ja suora kommunikointi ovat osaltaan avaimia hyvinvoimiseen. Valmistamme sinulle sopivan pituisen valmennuksen pari tunnin luennosta aina pidempään prosessiin saakka. Aiheita voivat olla mm seuraavat: 1. OLE…

Lepuuttaja, stressin ja uupumuksen ennaltaehkäisyyn

Lepuuttaja, stressin ja uupumuksen ennaltaehkäisyyn

Mitä voi hallita? Voiko hallita aikaa tai muita ihmisiä? Se mitä voi hallita on omat asenteet, ajatukset ja rajat. Työn ja tekemisen määrää voi hallita. Tilaa tarkastella millä tavalla voi vaikuttaa siihen, että on oma potentiaali käytössä ja kyky rajata omaa tekemistä, aikaa, olemista niin, että voi hyvin ja saa aikaiseksi sitä mitä haluaa. Ja…