Lepuuttaja-valmennus stressin ja uupumuksen ennaltaehkäisyyn

Se mitä voi hallita on omat asenteet, ajatukset ja rajat. Työn ja tekemisen määrää voi hallita. Tilaa tarkastella millä tavalla voi vaikuttaa siihen, että on oma potentiaali käytössä ja kyky rajata omaa tekemistä, aikaa, olemista niin, että voi hyvin ja saa aikaiseksi sitä mitä haluaa. Ja että jaksaa vielä töidenkin jälkeen olla vapaa-ajan rooleissa mukana.

Lepuuttajassa löydät oman, parhaan tapasi purkaa haitallista stressiä ja tasapainottaa elämääsi. Valmennuksen tavoitteena on tarjota osallistujille uusia, toimivia keinoja ja suhtautumistapoja arjen haasteisiin. Olipa kyseessä vuorovaikutus, uniongelma, kiireen tunne, kehollinen oire tai muu stressiä aiheuttava tilanne Lepuuttajassa on mahdollista tutkia ko asiaa ja löytää siihen uusia näkökulmia.

Erilaisten kokeilujen ja menetelmien avulla pyrimme oivallukseen oman mielen ja kehon reagointitavoista ja niistä tulkinnoista, joita mielemme näistä tekee. Tietoiseksi tuleminen mahdollistaa muutoksen ja uusien, toimivien toimintatapojen opettelun ja käyttöönoton.

Lepuuttaja-valmennukseen voidaan liittää työnohjausta sekä coachingia henkilökohtaisena prosessina. Viitekehyksemme on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, joten fokuksemme on osaamisessa, onnistumisessa ja oppimisessa.

Valmennuksen jokainen tapaamiskerta pitää sisällään alustuksen kulloiseenkin teemaan sekä kokeiluja ja testailuja yksin sekä yhdessä eri menetelmin, joita käytämme sekä osallistujien mielenkiinnon, että aiheen mukaisesti joustavasti.

Kuva: piirtäminen, maalaaminen, valokuvatyöskentely, leikkaa+liimaa-työskentely.
Ääni: äänen ja rytmin kuuleminen, näkeminen ja kokeminen oman itsen sisä- ja ulkopuolelta.
Sana: tarinat, runot ja sadut, luova kirjoitus.
Mindfulnes: ja muut rentoutumisen ja läsnäolon menetelmät.
NLP: mielikuva- ja uskomustyöskentely.

Osallistuaksesi sinulla ei tarvitse olla mitään erityistaitoja, myöskään mitään välineitä et tarvitse. Valmennus on ennen kaikkea kokeilua ja testailua, jossa jokainen tulos on oikea ja hyvä.

Uskomme, että jokaiseen kysymykseemme on olemassa vastaus, joka löytyy samasta paikasta kuin kysymyskin eli itsestämme. Meidän vastaustemme sijasta tarjoamme välineitä, joiden avulla on mahdollista löytää juuri itselleen sopivat, aidot ja oikeat vastaukset, kysymykset, suunnat ja tavoitteet.

Lepuuttaja lisää:

Yrityksen tulosta
Työn imua ja iloa
Motivaatiota
Voimavaroja
Potentiaalia
Kustannustehokkuutta
Joustavuutta
Hyvinvointia

Lepuuttaja vähentää:

Työssä uupumista
Stressin syntymistä
Konfliktitilanteita
Sairauspoissaoloja

Voit olla kiinnostunut myös näistä