Kasvun purjeet -muutosvalmennus

Myötätuulinen muutosvalmennus on työnantajan tapa osoittaa välittämistä henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista kohtaan. Muutos edustaa ihmisille aina jollain tasolla uhkaa, suhtaudumme varauksella uuteen. Esi-isämme ovat osanneet varoa uutta ja outoa ja siksi säilyivät hengissä. He eivät syöneet outoa ruokaa suinpäin tai juosseet avosylin vastaanottamaan vierasta kulkijaa, pensaan kahahdus sai heidät varuilleen ja juoksemaan pakoon. Olemme varovaisten esi-isiemme jälkeläisiä, emmekä ole kovinkaan paljoa tästä muuttuneet.

Muutokseen osallistuva tarvitsee kokemuksen siitä, että saa olla mukana vaikuttamassa ja olla osallinen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä voi tarkoittaa mahdollisuutta kertoa mielipiteensä, kysellä lisätietoja jne.

Kun hän kokee olevansa mukana ja saa riittävän ajoissa tietoa voi hän tarkastella ko asiaa suhteessa omiin arvoihin. Ihminen sitoutuu muutokseen, joka on omien arvojen mukaista, jos näin ei ole muutokseen suhtaudutaan pakkona. Mikä tässä muutoksessa on tärkeää? Onko muutos hyödyllinen, kuka siitä hyötyy ja kuinka paljon siitä koituu vaivaa minulle? Mitä se tarkoittaa käytännössä ja mitä kaikkea siitä seuraa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?

Työelämään kuuluu myös hankalia tilanteita ja vaikeita aikoja, muutostilanteet voivat tuntua sellaisilta. Niistä selviäminen on työhyvinvoinnin ytimessä. Resilienssi on kykyä kohdata vaikeuksia ja selvitä niistä tai niiden kanssa. Muutostilanteissa resilienssikykyä punnitaan niin yksilö- kuin tiimi- ja organisaatiotasolla. Valmennuksessa selvitetään millaista resilienssiä juuri sinä ja tiimisi tarvitsette ja miten tätä voit vahvistaa itse ja mihin tarvitset tukea.

Muutos on sekä ilmiö että konkreettinen, toimintaan vaikuttava asia. Molempia on tärkeää tarkastella ja keskustella mahdollisimman avoimesti. Myös mutkutukselle on oltava tilaa.

Muutos on myös tunteellinen juttu – tunteet voivat vaihdella pelosta jännitykseen ja ihastukseen. On luonnollista puntaroida omaa osaamistaan muutoksessa, myös yhteistyökyky ja työyhteisötaidot ovat koetuksella muutoksen aikana erityisellä tavalla. Tunteiden purkamiselle on hyvä olla riittävästi aikaa, ne ovat mukana joka tapauksessa ja tulevat esiin ennemmin tai myöhemmin.

  • Vertaisryhmiä, työnohjausta tai coachingryhmiä esimiestyön tukemiseen.
  • Työyhteisö- ja yhteistyötaitoja käsitteleviä teemallisia koulutuksia, joissa on mahdollisuus vuorovaikutteiseen, kokemukselliseen ja oivaltavaan työskentelyyn.
  • Henkilökohtaista tukea työnohjauksen tai coauchauksen keinoin.

Muutos on aina sekä henkilökohtainen että yhteisön yhteinen prosessi. Muutos etenee henkilöstössä ja organisaation osissa eri rytmissä ja erilaisin tavoin. Valmennuksessa osallistujat saavat välineitä käsitellä muutosta henkilökohtaisella tasolla.

Ei ole olemassa valmista kaavaa, jonka voisi ”suorittaa” läpi, siksi myös muutosvalmennus on aina räätälöity organisaation tarpeiden mukaan.

Muutokseen läpikäyminen on myös voimavaroja kuluttavaa sekä stressaavaa. Pitkään jatkuvan työpaineen vaikutukset ovat moninaiset. Muutosvalmennus voi tarvittaessa sisältää myös muistin, voimavarojen sekä stressinhallintataitojen valmennusta.

Voit olla kiinnostunut myös näistä