Esihenkilökoulutus – tiimin johtaminen

Esihenkilön tärkein tehtävä on johtaa tiimiä, alaista, osastoa tai yhtiötä kohti tilaa, joka mahdollistaa oikean tekemisen. Oikeaa tekemistä on sellainen, jossa jokainen toimija saa riittävästi haasteita ja onnistumisen kokemuksia. Sellaista tekemistä, jossa voi hyödyntää osaamistaan ja jossa voi oppia uutta.

Yksilöstä se leviää tiimiin, tiimeihin ja koko organisaation toimintakulttuuriin, niin hyvässä kuin pahassakin. Esihenkilön ja johtajan tehtävä on huolehtia muutoksen laadusta ja suunnasta. Ihminen on ja tekee sitä mitä ajattelee ja tuntee. Se, mitä ihmisen sisimmässä on, tulee vääjäämättä ulos valintoina ja toimintana. Jos tavoitteena on muuttaa toiminnan lopputulosta, esihenkilön ja johtajan huomio tulee olla siinä osassa, joka on näkymättömissä; ajattelussa ja tunteissa sekä arvoissa ja uskomuksissa.

Kannattaa muistaa tässäkin yhteydessä, että vasta kun johtaja itse suostuu tarkastelemaan omaa toimintaansa, työyhteisössäkin voi tapahtua niin. Valmennuksessa tarkastelemme ensin oman henkilökohtaisen minän ja johtajuuden eri puolia, sen jälkeen suhdetta ympäristöön ja muihin ihmisiin. Tällä tavoin pääsemme itsetuntemuksesta metuntemukseen sekä minätyöstä metyöhön.

Koulutuksemme perustuvat uusimpiin tutkimuksiin sekä vuosien kokemukseen eri organisaatioissa toimimisesta. Emme ole ainoastaan lukeneet johtajuudesta, vaan myös käytännössä kokeilleet ja muiden kokemuksista oppineet aiheesta.

Ymmärrämme, että jokainen organisaatio on ainutlaatuinen. Koulutuksemme suunnitellaan huolellisesti vastaamaan juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Personoidut ohjelmat takaavat, että jokainen johtaja kehittyy omassa roolissaan.

Myötätuulessa  korostamme käytännön sovelluksia teorian rinnalla. Tarjoamme konkreettisia työkaluja, joita voit välittömästi soveltaa arkipäivän johtamistilanteissa. Näin varmistamme, että koulutuksellamme on välitön vaikutus organisaatiosi tehokkuuteen.

Voit olla kiinnostunut myös näistä