| |

NLP Trainer + Coach

NLP-kouluttajakoulutus- ja koutsiopinnot samassa paketissa!

Kehitä taitojasi valmentajana ja kouluttajana ja opi mestarilliseksi vuorovaikuttajaksi sekä mallittajaksi. NLP Trainer + Coach on esiintymis- ja karismavalmennuksen teholeiri, joka antaa sinulle valmiuksia kouluttajana ja henkilökohtaisena sekä ryhmän koutsina toimimiseen ja yhteiseen oppimiseen ja ryhmäytymisen rakentamiseen. NLP Traineriksi valmistuneet saavat oikeuden toimia myös pitkäkestoisten NLP Practitioner- ja Master-koulutusten vetäjänä.*

Opiskelu sisältää ryhmän yhteisiä viikonlopputapaamisia Espoossa, etälivetapaamisia arki-iltaisin Zoomissa ja vertaisryhmäkokoontumisia.

Kouluttajina on oman alansa huippuosaajia ja NLP-ammattilaisia:

Tuuli Paltemaa, NLP Trainer’s Trainer + Coach, tietokirjailija, traumataideterapeutti ja työnohjaaja. Koulutuksen emäntä. Tuulin kanssa pohditaan kouluttajuuteen liittyviä tunteita ja uskomuksia sekä luodaan kokeillen oman NLP-kouluttajuuden malli. Testataan miten vaikuttava koulutus rakennetaan, mitä NLP-menetelmien takana (meta) on ja lisäksi Tuulin kanssa tutkitaan, miten NLP-menetelmät toimivat luovien sekä taidelähtöisten menetelmien avulla.

Anu Vihonen, NLP Trainer + Coach, tietokirjailija. Anun kanssa tutustumme mm. sosiaalipanoraamamalliin. Olemme kaikki ainutlaatuisia yksilöitä ja samalla osa isompaa kokonaisuutta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Anun ohjauksessa saamme keinoja tasapainottaa näitä osia ja luoda entistä paremmin itselle sopivan tavan olla, toimia ja voida hyvin.

Veli-Matti Toivonen, NLP Trainer’s Trainer, YtM, psykologi, psykoterapeutti, on julkaissut NLP teemoista 16 kirjaa ja pitänyt 160 pitkää NLP koulutusta. Hän tekee jatkuvasti tutkimus- ja kehittämistyötä, jonka viimeisimpinä aiheina ovat olleet shamanistiset minä- ja mielikuvatekniikat (kirja ’hiljainen Voima) ja antiikin filosofien spirituaaliset harjoitteet. Katsotaan keskusteluin ja kokeiluin Veli-Matin kanssa pitkää, tuhansia vuosia vanhaa itsestä huolenpidon perinnettä ja sen nykyistä muotoa. Mitä on hyvä elämä nyt?

Tarja Törmänen, NLP Trainer + Coach, viestintävalmentaja ja -strategi, tietokirjailija ja kirjakauppiatar. Viestin merkitys on sen aikaansaamassa reaktiossa. Jokaisella sanalla on merkitystä ja samalla sanat ovat vain pieni osa viestintääsi. Kuinka varmistaa, että sanoo, mitä tarkoittaa ja tarkoittaa, mitä sanoo? Onnistunut viestintä on NLP:tä parhaimmillaan. Tutustu Tarjan kanssa sanojen voimaan ja kehity myönteiseksi ja vaikuttavaksi viestijäksi.

Timo Kasper, NLP Trainer + Coach, johtamisen ja talousjohtamisen rautainen ammattilainen. Timon kanssa tutkaillaan, mitä ja miten NLP:tä voidaan käyttää johtamisen apuna ja millaista NLP-koutsina toimiminen bisnesmaailmassa voi olla. Millaisia NLP-taitoja bisnesmaailmassa kaivataan ja miten niitä voisi sinne viedä? Kurkataan hieman myös yrittäjyyttä ja mitä kaikkea siitä on hyvä huomata?

Minna Karttunen, kehollisuuden kautta hyvinvointituotantoja rakentava NLPTrainer. Minnan kanssa palautetaan oman mielikehon kartalle tuttua, ehkä arjessa unohduksiin jäänyttä –  olemista ja iloa. Kun olemiselle ja ei-tekemiselle antaa luvan, vapautuu luovuutta ja ajattelun tilaa käyttöömme. Sanaton ja vaikuttava kehomme odottaa kutsua piirtymään mielen karttakuvan 3D-versioon. Luvassa on rentoja kokeiluja kehollisuuden maastossa.

Tomi Tarvainen, menestynyt kansainvälisenä ohjelmistotuotekehitysjohtajana (Nokia, Accenture, Microsoft) Tomi on insinööri, keksijä ja NLP-kouluttaja, joka rakastaa myös uusien musiikki-instrumenttien opettelua.
“Ei olisi ollut mitään mahdollisuutta johtaa monikulttuurisia ohjelmistotuotekehitystiimejä (tiimit Pekingissä, Bangaloressa, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Piilaaksossa, Dallasissa, Austinissa ja Seattlessa)  ilman NLP Master Practitioner koulutusta”.NLP Trainer + Coach

Koulutukseen voit osallistua, kun sinulla on NLP Practitioner- ja NLP Master Practitioner -tutkinto. Sen aikana kerrataan opittuja taitoja ja harjoitellaan NLP-menetelmien hyödyntämistä koulutuksessa ja koutsauksessa. Koulutuksessa rikastat ja kehität  omaa NLP-osaamistasi ja itsetuntemustasi. Rohkeutesi toimia ryhmien kanssa kasvaa, kun löydät sinulle luontaisen tavan olla esillä ja viestiä yleisöllesi. Opit kuinka vaikuttaminen syntyy vaikuttumisesta ja kuinka ei-tekeminen ja ei-tietäminen ovat voimaa ja viisautta.

Koulutukseen sisältyy paljon pieniä kokeiluja ryhmän kanssa, keinoja ryhmäytymiseen, ryhmän ohjaamiseen sekä yhteisen oppimisen aikaansaamiseksi. Yhteisten kokeilujen avulla vahvistat omaa tapaasi olla kouluttaja ja valmentaja. Voit luoda ja testata koulutusmateriaaliasi, samalla saat useita näkökulmia ja ideoita sen käyttöön. Opit uutta: tietoa ja tekniikkaa ja kasvat varmasti vähintään muutaman tehosentin mielen pituutta!

Tässä koulutuksessa saat perinteisen NLP:n lisäksi tutustua, kuinka NLP:tä voi soveltaa eri konteksteissa niin työelämässä kuin arjen muissakin rooleissa ja tehtävissä. Tutustut myös luoviin tapoihin ilmaista itseään, jakaa ymmärrystä ja työskennellä itsenäisesti sekä ryhmässä. Tutustumme myös muihin menetelmiin ja malleihin, jotka toimivat saumattomasti yhdessä NLP:n kanssa.

Avaa tästä lisätietoja sisältö- ja aihealueista:
 • Syvennetään sekä laajennetaan NLP osaamista, fokuksena menetelmien ja mallien takana oleva merkitys.
  • Miten olemme päätyneet tällaiseen menetelmään ja malliin, mistä se syntyi ja miten kehittyi.
  • Tarkastelemme myös, millaisia mahdollisia kehityksiä on näkyvillä.
 • Kouluttaminen ja valmentaminen.
  • Miten vaikutat ja vaikutut?
 • Koulutusmateriaalin valmistaminen.
  • Missä järjestyksessä ja miten kannattaa asioita ottaa esiin
 • Esiintyminen, esilläolo ja esittäminen.
  • Millaista on olla omana itsenään, parhaalla mahdollisella tavalla kouluttajan ja valmentajan roolissa?
  • Kokeiluja ja testauksia aiheesta.
 • Ryhmässä mallittaminen.
 • Mallittamisen mallittaminen.
 • Miten luoda hyväksyvä, salliva ja voimaannuttava ilmapiiri?
 • Kohtaaminen; kuuntelu ja kuuleminen.
 • Tekeminen ja tapahtuminen.
 • Tutustutaan Coachingiin ja muihin ohjausten muotoihin.
 • Tutkitaan, millaisia muutoksia työelämässä on ollut ja millaisia mahdollisuuksia ne ovat avanneet NLP Coachingiin.
 • Erilaisiin toiminnallisiin Coachingin ja koulutuksen välineisiin tutustuminen (musiikki, kuvan käyttö, liike jne).
 • Työskentelysuhde Coachingissa.
 • Ryhmäcoaching.
 • Coachingtilanteet ja aiheet, kuten tunteet, ristiriidat, stressi, yhteistyö, muutos jne.

  Koulutuksen aikana teemme runsaasti yhteisiä kokeiluja ja testauksia pienissä ryhmissä ja pareittain. Vierailijoiden kanssa pääsemme nauttimaan heidän erityisosaamisestaan ja kokemuksestaan NLP:n käytöstä eri konteksteissa.

Mitä NLP koulutus ja koutsaus on (ja ei ole)

 • Ajattelu- ja työskentelytapa, jossa fokus on voimavaroissa ja mahdollisuuksissa.
 • Kohtaamista, sparraamista, läsnäoloa, kuulemista sekä kuuntelemista.
 • NLP Coach ja kouluttaja näkee asiakkaan kokonaisena, osaavana ja kykenevänä ihmisenä, jolloin hän ei luule tietävänsä asiakastaan paremmin tai puolesta hänen tarpeitaan, vaan on kanssakatsoja, -kuulija ja -kulkija, palloseinä tai peili asiakkaalle.
 • NLP Coach on onnistunut silloin, kun asiakas on saanut oman voiman, osaamisen ja tarvittavan taidon käyttöönsä ja Coach on tullut tarpeettomaksi asiakkaalle.
 • NLP Coachingin tarkoitus ei ole ”parantaa” tai muuttaa asiakasta, vaan tukea häntä löytämään omat keinonsa ja voimavarat, joiden avulla hän luo itselleen elämän olosuhteet, jossa voi elää itselleen sopivalla tavalla.
 • NLP Coachilla on olemassa monipuolisesti työkaluja, joiden avulla hän tukee asiakkaan oman prosessin avaamista ja aloittamista.
 • NLP ei ole menetelmä- tai temppukokoelma.
 • NLP Coach voi toimia yksityishenkilöiden ja ryhmien kanssa.

Koulutus sopii sinulle, joka:

 • Olet käynyt NLP Practitioner ja Master-koulutuksen ja haluat jatkaa NLP:n parissa
 • Olet kiinnostunut ihmisistä, ryhmistä ja heidän kanssaan toimimisesta.
 • Olet kokenut Coach, joka haluat uudistaa ja tuoreuttaa osaamistasi sekä luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia itsellesi.
 • Olet vasta aloittanut Coach tai vielä suunnittelet uraa alalla ja haluat sekä toimivia työkaluja, että mahdollisuuden testata ja kokeilla coachausta turvallisessa ja kannustavassa porukassa.
 • Haluat kokea uutta NLP:stä, jakaa kokemuksia muiden kanssa ja olla mukana luovassa ja innostavassa ilmapiirissä.

LÄHIPÄIVÄT VIIKONLOPPUISIN PAIKAN PÄÄLLÄ (tarvittaessa myös Zoomissa) klo 9.00-16.30
2024: 21.-22.9/ 19.-20.10/ 16.-17.11/ 7.-8.12/
2025: 11.-12.1./ 8.-9.2./ 8.-9.3./ 29.-30.3/ 26.-27.4./ 17.-18.5./ 7.-8.6. + yhdessä sovittava ’bonus’päivä

ZOOM-illat klo 17.30- 19.30: 2024:ti 1.10./ ke 30.10/ 2025: ma 17.2./ to 13.3./ ma 7.4./ ti 6.5.

Lisäksi vertaisryhmäkokoontumisia ja koutsiparityöskentelyä, joiden ajankohdasta ja paikasta ryhmät/ parit sopivat itse.

KOULUTUSPAIKKA : Valmennus on Wulffin uusissa, persoonallisissa ja inspiroivissa tiloissa Espoossa, osoitteessa Kilonkartanontie3, 02610 Espoo. Paikalle on hyvät julkisen liikenteen yhteydet, sekä bussilla että junalla. Runsaasti maksutonta pysäköintitilaa.

KOULUTUKSEN HINTA:
2500,00 € + alv24% yht. 3100 €, maksun voi suorittaa useissa erissä ilman lisäkuluja.
Suomen NLP-yhdistyksen jäsenelle 100€ alennus.

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittaudu mukaan alla olevalla lomakkeella tai ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää. 

+358 504145179 Tuuli
tuuli.paltemaa@myotatuulivalmennus.fi

Nähdään Trainer+ Coacilla!

* NLP-kouluttajana voi toimia, kun on käynyt NLP Trainerin lisäksi NLP Practitionerin ja NLP Master Practitionerin co-coachina, tarkkailijanäkökulmasta. 

Details

Tiedustelut ja ilmoittautuminen

Voit olla kiinnostunut myös näistä