Minä-työstä me-työhön

Valmennuksen tavoite on lisätä työyhteisön hyvinvointia ja tasapainoa sen osien välillä. Työhyvinvointi lisääntyy kun ihminen tunnistaa omat mahdollisuutensa ja voimavaransa.

Mahdollisuus oman osaamisen toteuttamiseen, oman roolin tiedostaminen sekä avoin ja suora kommunikointi ovat osaltaan avaimia hyvinvoimiseen.

Valmistamme sinulle sopivan pituisen valmennuksen pari tunnin luennosta aina pidempään prosessiin saakka. Aiheita voivat olla mm seuraavat:

1. OLE OMA ITSESI, LUO OMA KARTTASI

Hyvin- ja huonosti voimisen kriteerit ja signaalit.
Oman ”jumin” tunnistaminen.
Miten reagoin?
Liikettä on, mutta suunta puuttuu?

2. MINÄ JA ME – MINÄ JOUKOSSA

Kartta ei ole maasto – maasto ei ole kartta.
Niinhän se metsä vastaa kuinka sinne huutaa.
Joukkuetaidot.
Kirjoittamattomat tavat ja sopimukset.
Milloin ja miten saan ja voin puuttua / tukea?
Milloin ja miten saan ja voin pyytää apua?

3. YHTEISET TAVOITTEET JA KEINOT

Visio ja missio.
Kaikella on aikansa.
Aikaa on ja energiaa riittää.

Valmennus on prosessi, jossa työskentelemme yksin, kaksin, pienissä sekä isossa ryhmässä. Näin saamme käyttöömme useita eri näkökulmia.

Valmennuksia työyhteisölle
Hyvinvoiva työyhteisö
Lepuuttaja – stressin ja uupumisen ennalta ehkäisyyn
Yhteistyö ja vuorovaikuttaminen
Minätyöstä metyöhön
Kohtaamisen karikot
Puheeksi ottaminen
Ryhmiä ja dynamiikkaa

Voit olla kiinnostunut myös näistä