Coaching

Coaching on ratkaisukeskeinen toimintatapa, joka auttaa valmennettavaa toimimaan itseohjautuvasti, kirkastamaan tavoitteensa ja selkeyttämään toimintatapansa, jolloin tuloksellisuus kasvaa. Coaching antaa työkaluja, jotta yksilö löytää oman koko potentiaalinsa ja voimavaransa käyttöön. Se auttaa valmennettavaa ottamaan vastuun omasta itsestään, tekemisistään ja hyvinvoinnistaan.

Valmennuksessa hyödynnetään kognitiivista käyttäytymistiedettä, ratkaisukeskeistä toimintatapaa ja positiivista psykologiaa. Lisäksi hyödynnetään tekniikoita, joiden tausta löytyy urheilijoiden mentaalivalmennuksesta, NLP:stä, luovuusvalmennuksesta ja mindfulnessista.

Tavoitteena on itseään johtava yksilö, joka voi kokonaisvaltaisesti hyvin ja nauttii arjestaan sekä työstään. Hyvinvoiva työntekijä sitoutuu paremmin työhönsä ja auttaa organisaatiota menestymään.

Hyödyt yksilölle:

 • Itsetuntemus ja itseluottamus paranevat
 • Itsensä arvostaminen kasvaa
 • Arvomaailma kirkastuu
 • Sisäinen johtajuus kasvaa
 • Tavoitteet kirkastuvat
 • Toimintamallit selkeytyvät
 • Menestystekijät kirkastuvat
 • Vaikutusmahdollisuudet selkeytyvät
 • Tunnetaidot paranevat
 • Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy
 • Oman elämän johtajuus paranee
 • Onnellisuus lisääntyy
 • Elämän merkityksellisyys kasvaa
 • Hyödyt organisaatiolle:
 • Ratkaisukeskeinen toimintatapa lisääntyy
 • Yksilön kyky kehittyä omaan potentiaaliin kasvaa
 • Yksilön menestysmahdollisuudet kirkastuvat
 • Sisäinen ohjautuvuus lisääntyy
 • Proaktiivisuus kasvaa
 • Tavoitteellinen toimintatapa kehittyy
 • Tunnetaidot paranevat
 • Vuorovaikutustaidot paranevat
 • Tiimityöskentelytaidot kehittyvät
 • Luovuus lisääntyy
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy
 • Energiataso kasvaa
 • Työilmapiiri paranee
 • Työtyytyväisyys lisääntyy
 • Yksilön sitoutuminen organisaatioon kasvaa
 • Tuottavuus lisääntyy

Henkilökohtainen tai ryhmätyönohjaus/coaching ovat välineitä, jotka tukevat sinua jaksamiseen ja osaamiseen liittyvissä pohdinnoissasi ja tekemisissäsi. Motivaatioon ja tavoitteiden tai suunnan asettamisessa voi työnohjaaja/valmentaja olla tukenasi kysellen, tarkentaen ja toimimalla peilinäsi.

Lepuuttaja-ryhmässä löydät oman, parhaan tapasi purkaa haitallista stressiä ja tasapainottaa elämääsi. Lepuuttaja-ryhmä voidaan muodostaa yrityksen sisällä tai voit osallistua seuraavaan avoimeen ryhmään.

Ota yhteyttä suoraan puhelimella, yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(a)myotatuulivalmennus.fi.

Henkilökohtainen tai ryhmätyönohjaus/coaching ovat välineitä, jotka tukevat sinua jaksamiseen ja osaamiseen liittyvissä pohdinnoissasi ja tekemisissäsi. Motivaatioon ja tavoitteiden tai suunnan asettamisessa voi työnohjaaja/valmentaja olla tukenasi kysellen, tarkentaen ja toimimalla peilinäsi.

Ota yhteyttä suoraan puhelimella, yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@myotatuulivalmennus.fi.

 

Tuuli Paltemaa puh. +358 50 414 5179

Keskustelevaa, pohtivaa ja toiminnallista työnohjausta tai coachingia henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Olen Nlp Coach ja Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, STO ry.

Voit olla kiinnostunut myös näistä