Yksilövalmennus

Uutta kohti – Muutosturva valmennus
| |

Uutta kohti – Muutosturva valmennus

MUUTOSTURVA – TUKI IRTISANOTULLE IRTISANOMINEN ON ISO MUUTOS,joka ei yleensä ole omasta halusta lähtöisin. Ei auta, vaikka muutos olisi käynyt mielessä itselläkin, irtisanominen tuntuu silti pahalta. Tunteet ja tuntemukset voivat vaihdella epävarmuudesta pelkoon sekä ahdistukseen ja monenlaiset kysymykset pyörivät päässä. Voisiko irtisanomisesta koitua jotain hyödyllistä ja hyvää? Onko mahdollista, että se olisikin ovi johonkin uuteen,…

NepsyNext – jatkokoulutus nepsyvalmentajille
| |

NepsyNext – jatkokoulutus nepsyvalmentajille

Nepsyosaaminen uudelle tasolle NepsyNext-jatkokoulutuksessa Koulutus sinulle, jolle neuropsykiatrisen valmennuksen maailma on jo tuttua ja joka haluat syventää vanhaa, sekä oppia uusia ja tuoreita työvälineitä. Koulutus sopii mainiosti myös sinulle, joka haluat haastaa itseäsi ja ajatteluasi, sekä pohtia laajemmin neuropsykiatrisen kuntoutuksen vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista merkittävyyttä. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden syventää tietämystäsi ja taitojasi tällä alueella yhdessä vertaisryhmän…

Terapia

Terapia

Terapia voi olla sopiva apu sinulle, joka haluat tutkia jotain elämäsi muutostilannetta tai kriisikohtaa. Ja vaikka terapia sanana voi tuntua isolta ja haasteelliselta,  on sen ydin tutkimista ja oivalluksia, joita voit tehdä keskustellen ja erilaisin luovin tavoin työskennellen yhdessä terapeutin kanssa.  Keskeistä on huomata mistä olet tietoinen, mistä olet vastuussa sekä kuinka toimit kontaktissa ja…

Coaching

Coaching

Coaching on ratkaisukeskeinen toimintatapa, joka auttaa valmennettavaa toimimaan itseohjautuvasti, kirkastamaan tavoitteensa ja selkeyttämään toimintatapansa, jolloin tuloksellisuus kasvaa. Coaching antaa työkaluja, jotta yksilö löytää oman koko potentiaalinsa ja voimavaransa käyttöön. Se auttaa valmennettavaa ottamaan vastuun omasta itsestään, tekemisistään ja hyvinvoinnistaan. Valmennuksessa hyödynnetään kognitiivista käyttäytymistiedettä, ratkaisukeskeistä toimintatapaa ja positiivista psykologiaa. Lisäksi hyödynnetään tekniikoita, joiden tausta löytyy urheilijoiden…

Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on ajan ja huomion antamista ohjaustilanteesa oleville, omaa työtään ja itseään voi arvostaa näin. Se sopii sinulle, joka haluat löytää työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia ja kehittyä työssäsi. Työtilanteissa on aina mukana tekemistä, osaamista, kokemuksia, tietoa ja tunteita. Arjen työssä kohtaamme ihmisen kaikkine puolineen, jolloin syntyy vuorovaikutusta, joka toimii molempiin suuntiin. Työnohjauksessa voimme tarkastella…