Tunnetaidot työssä

Tunteet ovat mukana kaikkialla elämässämme, myös työpaikoilla. Tunteiden merkityksestä yrityksen tulokseen vaikuttavana tekijänä on olemassa runsaasti tutkittua tietoa ja siltikin niihin suhtauduaan usein vähätellen. Ikäänkuin ne olisivat asioita joille ei vaan mahda mitään. Voiko ja kannattaako tällainen voimavara  jättää hyödyntämättä?

Millaisia tunteita työmme meissä herättää, kuinka turvalliseksi olomme tunnemme, saako joskus erehtyä, voiko onnistumisesta iloita vapaasti? Vaikka olemme rooliemme takana alaisena, esimiehenä, työkaverina tai asiakkaana, olemme samalla koko ajan tuntevia ja kokevia ihmisiä. Tunteet ovat yhteydessä motivaation syntyyn, mukana muutostilanteissa ja päätösten teossa sekä virallisessa ja epävirallisessa vuorovaikutuksessa.

Organisaation kulttuuri määrittää, miten tunteisiin suhtaudutaan ja millainen tunteiden osoittaminen on hyväksyttävää. Usein nämä ”säännöt” ovat ikäänkuin seiniin tapetoituja, puhumattomia ja näkymättömiä ja silti käytäntöjä sääteleviä. Kaikki tunteet, niin ne ”nielaistut”, peitellyt tai käsittelemättömätkin ovat kuitenkin läsnä ilmeissä, eleissä, äänensävyissä, puhumisena tai puhumattomuutena. Ne voivat tulla esiin vaikkapa niin, ettei suostu jakamaan tietoansa jonkun tai ei kenenkään kanssa. Piilossa olevat tai ilmaisematta jääneet tunteet voivat muuttua kyttäämiseksi ja kyräilyksi, valitteluksi, itkahteluksi tai marttyyriksi heittäytymiseksi.

Työkontekstissa on hyvä olla tietoinen, miten erilaiset tunteet vaikuttavat konkreettisesti vuorovaikutukseen ja muuhun toimintaamme. Kuinka esim  voimavaramme lisääntyvät tuntiessamme iloa ja ymmärrämme niin asiakasta kuin kollegaakin paremmin kun tunnemme empatiaa. Ilman iloa ja innostusta tuskin keksisimme uusia juttuja, kokeilematta ne jäisivät ilman rohkeutta ja pelkokin on hyödyllinen varoittaja monissa tilanteissa.

Kysynkin sinulta:

  • Onko sinulla lupa innostua työssäsi? Voitko tuuletella ja riemuita vapaasti kun onnistut, vai piilotatko ilosi, ettet aiheuta kateutta työyhteisssäsi?
  • Kuinka epäonnistuminen käsitellään? Onko moka mahdollisuus vai häpeän aihe?
  • Miten teillä selvitetään epäselvät tilanteet ja asiat? Mökötetäänkö jonkin aikaa ja lakaistaan ikävä tilanne sitten maton alle, vai puhutaanko suoraan, kysytään ja kerrotaan jos ei ymmärrä toisen tarkoitusta tai tekemistä?
  • Missä, milloin ja miten tunteista puhuminen on työyhteisöissäsi sallittua?

Voit olla kiinnostunut myös näistä