Nlp? Mitä se on ja missä siitä voi hyötyä?

Mitä hyötyä NLP:stä on? Olisi hienoa, jos tähän olisi yksi ainoa ja oikea vastaus, sitä minulla ei ole.
Jokainen meistä voi hyödyntää NLP:tä juuri siinä missä sitä itse tarvitsee ja missä se on kaikkein tarkoituksenmukaisinta. Minulle NLP on ollut keino tarkastella omaa sisäistä maailmaa ja sen suhdetta ympärilläni olevaan maailmaan, ihmisiin, asioihin ja tekemisiin. Käytän myös NLP menetelmiä työskennellessäni niin työnohjaana kuin valmentajanakin.

Yksi mieltäni järisyttänyt asia on se, kuinka jokainen luo oman todellisuutensa jokainen hetki. Piirrämme karttaa todellisuudesta omien arvojemme, motivaatiomme, tietoisen- ja ei-tietoisen mielemme avulla. Kokemuksemme, tunteemme, luulemisemme ja tietämisemme vaikuttavat kartan piirtämiseen niin, että kaksi karttaa samasta maastosta (todellisuudesta) ovat aina omanlaisia ja erilaisia. Tämän ymmärtäminen ja sisäistäminen on oikaissut monta mutkaa matkallani. Minun tapani kokea maailma ei olekaan ainoa tapa, eikä etenkään ainoa oikea. Tämä on lisännyt joustavuutta vuorovaikutukseen ja ihmisen kohtaamiseen, entinen ”minä tiedän kaikesta kaiken” onkin tänään ”wau, mielenkiintoinen tapa sinulla, kerro minulle lisää!”.

Hiljaisen tiedon esiin saamisen välineenä mallittaminen toimii huikealla tavalla. Tätä olen saanut käyttää työyhteisöissä ja poikkeuksetta sekä mallitettava itse että koko työyhteisö on hyötynyt prosessista. Mallittamalla olen myös saanut runsaasti tietoa asioista, jotka minua henkilökohtaisesti kiinnostavat. Ja nimenomaan sellaista tietoa, joka on ihmisen sisäisessä maailmassa integroituna niin, että sitä on vaikea sanoin kertoa kysyttäessä.

Mahdottaman teki mahdoliseksi mm uskomusten luonteen ymmärtäminen. Ja ennenkaikkea estävistä uskomuksista luopuminen ja eteenpäin vievien uskomusten vahvistaminen.

Minulle NLP ei ole vain menetelmiä ja tekniikoita, vaan tapa ajatella ja tapa elää. Se tarkoittaa sitä, että kaikki olemme samanarvoisesti oppimassa ja opettamassa, kaikki on mahdollista ja on monta oikeaa tapaa toimia, ajatella ja tuntea.

Muutamia kokemuksia ja soveltamisia:

”Työtilanteissa olen oppinut olemaan paremmin läsnä, kuuntelemaan toisia ja näkemään myös ne asiat, jotka jätetään sanomatta. Myötätunto ja toisen ihmisen hyväksyminen sellaisena kuin hän on, tilanteiden ottaminen vastaan sellaisina kuin ne annetaan, antavat tilaa luovalle, eteenpäin suuntautuvalle ajattelulle ja yhteistyölle. Perheen jäsenet, ystävät ja työtoverit ovat pyytäneet apuani monissa käytännön ongelmissa. Yhdessä on ratkottu esimerkiksi unettomuusongelmaa, yksin jäämisen pelkoa ja syövän aiheuttamaa kuolemanpelkoa, selkiytetty tulevaisuudensuunnitelmia ja tavoitteita ja helpotettu päätöksentekoa.

NLP-työkalut ovat todella monipuolisia ja niitä voi varioida loputtomasti ja jokaiseen tapaukseen yksilöllisen ”reseptin”. Ennen kaikkea NLP on auttanut minua omassa kasvussani. Harjoitusten avulla minulle on selvinnyt monta juttua, joiden juurisyy on menneissä tapahtumissa ja jotka ovat jääneet päälle ikään kuin itsestäänselvyyksinä. Kun irrotin katkeruuden kivikuorman itsestäni, kulku muuttui paljon kevyemmäksi”
Sinikka Tuomikoski, Koulutussuunnittelija, kirjailija, Nlp Trainer

” Olen opettajan työssäni käyttänyt NLP menetelmiä runsaasti ja menestyksekkäästi. Lasten ja nuorten kanssa on erityisen kiinnostavaa kokeilla ja testata mikä on juuri hänelle ominaisin tapa oppia ja miten oppiminen tulee hauskaksi ja sujuvaksi kun sen saa tehdä omalla tavallaan. Aluksi Nlp:n käyttäminen vaati pientä tuumimista, olin jo vuosia toiminut tietyllä tavalla ja vaikeinta oli luopua vanhoista tavoistaan (toimimattomistakin). Toivoisin, että nuoret opettajat saisivat tätä osamista jo opettajiksi opiskellessaan, itse koen saaneeni työn iloa takaisin ja löytäneeni uudelleen motivaation, energian ja innostuksen. Muistan taas miksi aikoinani halusin opettajaksi! Suosittelen mielelläni Nlp:n opiskelua kaikille opetusalan ammattilaisille, niin nykyisille kuin tulevillekin.”
Harri Rantala, luokanopettaja ja kouluttaja

”Missä ja miten käytän Nlp:tä. Oikeastaan helpompi olisi luetella ne tilanteet, joissa en niitä käytä. Työssäni ihmisen kohtaajana olen erityisesti kiitollinen Nlp:n tuomista oivalluksista oman ja toisen käyttäytymisestä. Oman ”oikean” lisäksi onkin monta muuta, aivan yhtä oikeaa – toimintatapojen erilaisuus ei enää ärsytä vaan ihastuttaa. Myös sairauden ja kärsimyksen kohtaamiseen olen saanut työvälineitä Nlp:stä. Suosittelen Nlp:tä ihan kaikille, erityisesti ihmisille, jotka opettavat, hoitavat, ohjaavat tai johtavat sekä heille, jotka ovat kiinnostuneita yhteydestä ihmisten välillä.”
Pia Lehtonen, Erikoissairaanhoitaja

”Käytän joka päivä Nlp-taitojani itseni ja toisen ymmärtämiseen, motivoitumisen mahdollistamiseen, kuunteluun, luovuuteen. Luultavasti käytän niitä vielä paljon muuhunkin, onhan tiedostamaton osaaminen sitä kaikkein syvintä osaamista. Suosittelen!”
Anne Laine, ekonomi, NLP Master Practitioner

”Käytän NLP-taitoja päivittäin sekä työssäni että vapaa-ajalla. Hyödynnän NLP-osaamistani erityisesti valmennus- ja coachaustilanteissa. Haluan kohdata ihmiset heidän maailmassaan, jolloin pystyn ymmärtämään heitä paremmin. Autan ihmisiä oivaltamaan heille itselleen sopivia käyttäytymis- tai toimintamalleja esimerkiksi heidän hyvinvointiinsa liittyen tai voin valmentaa urheilijaa siinä, kuinka poistaa esim. liiallista kilpailujännitystä.”
Päivi Steffen, Uintivalmentaja, Hyvinvointi- ja henkinen valmentaja

Voit olla kiinnostunut myös näistä